Strona główna

Informujemy, że na mocy Uchwały Rady Gminy Nr III.15.2014 z dnia 20.03.2014r od dnia 1-go maja br nastąpi zmiana wysokości opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Jasieniec

***
Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego we wrześniu 2013 r.
proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy pokój nr 5 (parter) od 22.04.2014 r. do 30.04.2014 r. ( w godz. 7:30 – 15:30)
w celu złożenia stosownych oświadczeń w związku z możliwością uzyskania stypendium w okresie dłuższym niż zawarty w decyzjach z roku ubiegłego.
***

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. rozwoju rolnictwa w Referacie Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska.

 

Regulamin  w formie pliku doc do pobrania z tego adresu

 

SKS 9 z 25 kwietnia 2014r

Parch jabłoni, mączniak jabłoni, szara pleśń, miodówka gruszowa, kwieciak na gruszach, nawożenie dolistne sadów, wzmocnienie kondycji liści. Pobierz pdf.

 

Dziś sesja Rady Gminy

Przed chwilą rozpoczęła się kolejna sesja Rady Gminy. Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2014r.
4. Współpraca gminy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.
5. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Jasieniec w 2013 roku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Jasieniec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 20.03.2014r.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie od 20.03.2014r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie sesji.

 

Komunikaty Ochrony Roślin 18-22 kwietnia

SKS 7 z 18 kwietnia 2014:
Parch jabłoni, zwójkówki liściowe, przędziorki, rak bakteryjny w sadach pestkowych, nawożenie dolistne sadów, preparaty algowe. Pobierz pdf

SKS 8 z 22 kwietnia 2014:
Parch jabłoni, zwójkówki liściowe, szara pleśń w gruszy, zaraza ogniowa, nawożenie dolistne sadów, ograniczenie siły wzrostu drzew. Pobierz pdf.

Komunikaty PIORIN z 22 kwietnia 2014:
jabłoń: zaraza ogniowa, mączniak, parch
Zainteresowanych zapraszam na stronę:
http://piorin.gov.pl/sygn/php/rpowiat.php?kod=WAGR
Uwaga jeżeli przy nazwie szkodnika istnieje napis Komunikat aktywny oznacza to że jest to komunikat obowiązujący.

 

Przerwa w dostawie prądu dla Stacji Uzdatniania Wody Koziegłowy

W dniu 24 (czwartek) i 30 (środa) kwietnia br w godzinach 8-15 nastąpi przerwa w dostawie prądu dla Stacji Uzdatniania Wody
w Koziegłowach.

Wszystkich mieszkańców korzystających z powyższego ujęcia prosimy o poczynienie zapasów wody.

 

Warsztaty ekologiczne w Przedszkolu

2014-04-19W ciągu ostatniego tygodnia p. Ida Lep pracownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jasieńcu przeprowadziła warsztaty ekologiczne w grupach przedszkolnych. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o środowisko, segregować śmieci itp. Galeria foto na stronie przedszkola.

 

Oddychać, nie oddychać...

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego jasienieckiego gimnazjum, co zasługuje na szczególne uznanie, w szkole zorganizowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zajęciach poruszono m.in. zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa w miejscu wypadku, właściwego wzywania pomocy, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, organizacji miejsca wypadku komunikacyjnego oraz postępowania w przypadku zaburzeń przytomności. Więcej na stronie gimnazjum.

 

.

closed

W związku z pracami remontowymi od dnia 15 do 18 kwietnia 2014r. Biblioteka w Jasieńcu będzie zamknięta.

 

Odznaczeni medalami

Medalami „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” i Kombatanckimi Krzyżami Pamiątkowymi „Zwycięzcom” zostali odznaczeni pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu. Uroczystość odbyła się w Dworku na Długiej w Warce. Gratulujemy wyróżnienia. Więcej informacji na stronie szkoły.

 

SKS 6 z 14.04.2014

Parch jabłoni, zwalczanie brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, nawożenie dolistne sadów, nawożenie dolistne upraw roślin jagodowych. Pobierz pdf

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza