Strona główna

Komunikat: Susza

Informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Jasieniec w okresie od dnia 21 czerwca 2015 do dnia 20 sierpnia 2015.

Poprawnie wypełnione i podpisane wnioski razem z kopią wniosku o dopłaty bezpośrednie należy składać niezwłocznie w Urzędzie Gminy Jasieniec pokój 9 lub 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2015. Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Jasieniec lub ze strony internetowej Gminy Jasieniec: www.jasieniec.pl Producenci, którzy wnioskowali o szacowanie szkód spowodowanych przez huragan i grad, co miało miejsce w dniu 25 lipca 2015, uzupełnią złożone wnioski w trakcie wizytacji komisji w gospodarstwie.

Druk wniosku - plik pdf

 

 

altWyprawka szkolna 2015

Do 7 września rodzice uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wnioski składamy u dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2015/2016.

 

Więcej …
 

Uwaga!

z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Jasieniec, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców,

wprowadza się w godzinach od 7.00 do 23.00 zakaz poboru wody z wodociągu gminnego z przeznaczeniem do:

- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
- podlewania boisk sportowych,
- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
- podlewania upraw w tunelach foliowych i szklarniach ogrodowych,
- napełniania basenów przydomowych.

(***)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

Pełna treść zarządzenia

***

 

Piknik Rodzinny w Łychowskiej Woli

2015 08 31 piknik„Przełam bariery. Spotkajmy się przy altanie” to hasło przewodnie pikniku rodzinnego , który w niedzielę 30 sierpnia br. odbył się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli. Spotkanie stanowiło ukoronowanie projektu, podjętego wspólnie przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańców wsi Łychowska Wola, Koziegłowy, Dobra Wola, Przydróżek i Łychów polegającego na budowie altany, w której będą mogły być organizowane spotkania pod hasłem „Przełam bariery”. Projekt, który miał na celu integrację mieszkańców z niepełnosprawnymi podopiecznymi ŚDS w Łychowskiej Woli i zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami wsi, poprzez wspólną pracę i zabawę, uzyskał dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Ponadto twórcy projektu pozyskali licznych sponsorów, który dopomogli zarówno w budowie altany, jak i organizacji pikniku.

Więcej…

 

Powiatowe zawody strzeleckie

2015 08 31 strzelanieW sobotę 29 września na strzelnicy w Warce odbyła się trzecia odsłona Powiatowych Zawodów Strzeleckich pod patronatem Starosty Powiatu Grójeckiego. Po zawodach dla młodzieży i dla strażaków, tym razem w szranki stanęli pracownicy samorządowi. Gminę Jasieniec reprezentowała delegacja w składzie: Magdalena Szulczyk, Aneta Woźniak, Ida Mroczek-Lep, Tomasz Podhorecki, Sławomir Łapot i Maciej Sobczak, która wywalczyła III miejsce w klasyfikacji drużyn kobiecych i IV miejsce w klasyfikacji generalnej jednostek samorządowych. Indywidualnie V miejsce zdobyła Magdalena Szulczyk.

Zdjecia z zawodów można obejrzeć w naszej galerii.

 

ZZO Warka zaprasza

2015 08 31 zzoZZO Warka serdecznie zaprasza sadowników w czwartek 3 września 2015 od godz. 14.00 na dzień otwarty w sklepie ogrodniczym w Ignacowie.

Tematem przewodnim spotkania będzie m. in. przechowywanie jabłek. W trakcie spotkania doradcy ZZO Warka podzielą się wiedzą na temat produktów i metod nawożenia i biostymulacji oraz ochrony sadów. Dla Gości przewidziany jest bezpłatny grill.

 

Komunikat sadowniczy SKS 19 2015-08-21

Komunikat sadowniczy SKS 19 2015-08-21:

Nawożenie pozakorzeniowe po okresie upałów, choroby przechowalnicze, szkodniki, truskawki. Pobierz pdf

 

Przeżyjmy to jeszcze raz ...

1 1Przedostatnia niedziela sierpnia to dla mieszkańców Gminy Jasieniec święto muzyki i dobrej zabawy. Tradycją stało się już, że to właśnie wówczas odbywa się Piknik Rodzinny pod hasłem "Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu". Nie inaczej było w tym roku.

Więcej…

 

M@zowszanie dotarli do Jasieńca

2015 08 21 mazowszanieW świetlicy wiejskiej w Jasieńcu powstało Lokalne Centrum Kompetencji uruchamiane w ramach projektu „M@zowszanie”.
Projekt ten zakłada utworzenie na terenie województwa Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”, dzięki której mieszkańcy naszego regionu uzyskają łatwy dostęp do e-usług, w tym edukacji oraz źródeł informacji kulturalnej i gospodarczej. Powstałe ośrodki mają wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami informatycznymi, zapewnić dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem.

Więcej…

 

Prezent dla Jasieńca

2015 08 20 wysSerdeczne podziękowania składamy osobom szczególnie dbającym o czystość i porządek na terenie naszej gminy. Pamiętamy przecież, że „jak nas widzą, tak nas piszą”, a to co można na naszym terenie zobaczyć składa się na wizerunek, jaki sami sobie kreujemy.

Dlatego tym bardziej serdecznie dziękujemy osobie, która w okolicach cmentarza w Jasieńcu zostawiła nam piękny prezent (na zdjęciu). Można tam znaleźć wszystko, co było jej nieprzydatne, czyli po prostu śmieci, które zamiast trafić do pojemnika, trafiły na łąkę.

Za wywóz odpadów komunalnych płacimy wszyscy według tych samych stawek. Ilość odpadów odbieranych z gospodarstw nie jest limitowana - można wyrzucać tyle, ile się wyprodukuje, niezależnie czy wystawimy jeden, czy dziesięć worków, bo każdy ma inne potrzeby. Ale, jak widać na fotografiach, niektórzy lubią płacić dwa razy, a nawet trzy. Przecież za sprzątnięcie takiego dzikiego wysypiska gmina zapłaci dodatkowo, z naszej wspólnej kasy przeznaczonej na drogi, szkoły, wodociągi itp. A nasz darczyńca zapłaci jeszcze po raz trzeci, bowiem kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Tym bardziej, że wyrzucając dokumenty i inne podpisane papiery własciwie pozostawia nam też swoją wizytówkę.

Sprawą naszego darczyńcy zajęły się odpowiednie służby.

 

Nowe ubrania bojowe dla jasienieckich strażaków

2015 08 13 nomexStrażacy OSP w Jasieńcu dostaną nowe ubrania bojowe typu NOMEX. Ta wielofunkcyjna odzież chroni strażaka podczas akcji ratowniczo-gaśniczej przed ogniem, wysoką i niską temperaturą, czynnikami chemicznymi, zapewnia funkcje oddechowe organizmu (odprowadza na zewnątrz nadmiar wody i zapobiega przegrzaniu) i jest odporna na uszkodzenia.

Środki finansowe na 8 nowych kompletów NOMEX-ów pochodzą z:

dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11360 zł,
dotacji Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego w kwocie 9600 zł,
oraz środków własnych Gminy Jasieniec w kwocie 1760 zł.

 

Głosuj na swoje

2015 08 07Jabłka z naszego regionu znajdują się na czele rankingu produktów tradycyjnych i regionalnych ocenianych w II edycji konkursu "Produkt i Miejsce Roku", organizowanej na zlecenie Agencji Rozwoju Rolnictwa.
Konkurs jest częścią kampanii "Trzy Znaki Smaku" mającej na celu promowanie wysokiej jakości produktów regionalnych i tradycyjnych, które posiadają oznaczenia unijne ChNP, ChOG oraz GTS.
Jabłka grójeckie zostały wpisane do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w 2011 r. Ochroną zostało objętych 27 odmian jabłek w klasie extra i klasie I spełniających minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości, jędrności miąższu, a także uprawianych na ściśle określonym obszarze geograficznym z zachowaniem metodyki Integrowanej Produkcji (IP) lub specyfikacji GLOBALGAP (system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006.
Aby zagłosować w konkursie "Produkt i Miejsce Roku" na jabłka z naszego regionu należy wejść na stronę: www.pimr.trzyznakismaku.pl.

źródło: grojecmiasto.pl

 
Wybory

referendum 2015

parlament 2015

adopcja m

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

ceidg

ceidg pomoc

baza regon

***

 

Potrzebujesz pomocy w zwiążku z dopalaczami? Dzwoń:

Dopalacze naFB

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu
os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 515309536

2015 06 17 koperta
Więcej informacji....

 

pokza

 
Poczta pracownicza