Strona główna

Przypominamy, że 15 września minął termin płatności drugiej raty podatku od środków transportowych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jasieniec Pani Bożena Szcześ informuje, że ulegają zmianie godziny dyżuru (przyjmowania interesantów).

Pani Przewodnicząca będzie pełnić dyżur w czwartki w godzinach 8.30 - 9.30

 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II-gim półroczu 2014

 

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich - podsumowanie szkolenia

2014-09-18W dniu dzisiejszym (18.09.2014r.) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jasieniec odbyło się szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy z projektowanych zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2015 przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego w Grójcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na szkoleniu omówiono następujące schematy płatności:
- Jednolitą płatność obszarową;
- Płatność dodatkową (redystrybucyjną);
- Płatność dla młodych rolników;
- Płatności związane z produkcją (m.in. płatności do zwierząt, płatność do owoców miękkich, itp.);
- Płatność dla małych gospodarstw;
- Płatności z tytułu zazielenienia, w tym;
- Dywersyfikacji upraw (obowiązkowo w gospodarstwach pow. 10 ha gruntów ornych);
- Utrzymania trwałych użytków zielonych;
- Utrzymania obszarów proekologicznych (obowiązkowo w gospodarstwach pow. 15 ha gruntów ornych, co najmniej 5% GO).

Więcej…

 

UWAGA Producenci owoców i warzyw! Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.

2014-09-17UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW
termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.
Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim.
Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.
Powyższa informacja wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2074 z dnia 29.08.2074 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

 

Powiat Grójecki zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”

Powiat Grójecki zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (....) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest posiadanie zameldowania na terenie Powiatu Grójeckiego (z wyłączeniem gmin Pniewy i Warka)  oraz złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.(..) Więcej szczegółów na stronie internetowej Powiatu Grójeckiego

 

Uważaj co pijesz

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

źródło: Główny Inspektor Sanitarny
 

Rolnicy pod Kancelarią Sejmu

2014-09-16Jakiś czas temu na łamach tego serwisu publikowaliśmy na prośbę Związku Sadowników informację na temat pikiety związanej z zaproponowanymi przez KE rozwiązaniami dotyczącymi skutków rosyjskiego embarga. Uczestniczyli w niej także rolnicy z naszego terenu. Protestujący przemaszerowali spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Kancelarię Sejmu gdzie spotkał się z nimi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

 

PILNY KOMUNIKAT ARR

Agencja Rynku Rolnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowały, że Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Informacje wynikające z powiadomień złożonych przez rolników od 18 sierpnia do 3 września br. zostały zaraportowane do Komisji UE i mogą zostać zakwalifikowane do wsparcia, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków niezbędnych do jego uzyskania. Przyjmowanie i rozpatrywanie pozostałych powiadomień zostało wstrzymane z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych przez UE na rekompensaty.

 

Kursy kwalifikacyjne

Do 16 września trwa rekrutacja na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu
w następujących  w zawodach:         

Technik agrobiznesu – kurs dający uprawnienia do ubiegania się o fundusz unijne
Kwalifikacje:
R.3 - prowadzenie produkcji rolniczej
R.6 - organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
          Technik handlowiec
Kwalifikacje:
A.18 - Prowadzenie sprzedaży
A.22 - Prowadzenie działalności handlowej
          Technik informatyk
Kwalifikacje:
E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
          Technik mechanizacji rolnictwa
Kwalifikacje:
M.1 - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.2 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
M.43 - Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
          Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacje:
T. 6. Sporządzanie potraw i napojów
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: http://www.zspjasieniec.pl lub w sekretariacie szkoły od 7.30-15.30 tel 0486613588. Na kursy zapraszamy osoby pełnoletnie, które chcą zdobyć zawód lub uzyskać kolejne kwalifikacje. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Grójcu zaprasza na szkolenie

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020

2014-09-09Zasady przyznawania płatności od roku 2015 ulegają zmianie.
Podczas szkolenia omawiane będą zasady przyznawania płatności bezpośrednich w tym:
•    Jednolita płatność obszarowa.
•    Płatności z tytułu zazieleniania (konieczność uwzględnienia nowych wymogów podczas planowania zasiewów roślin ozimych).
•    Płatności dla młodych rolników.
•    Płatności związane z produkcją (m.in. płatności do roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, płatności do bydła).
•    System małych gospodarstw.Podczas tych spotkań przekazane będą również aktualne informacje o działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, związane z możliwością skorzystania z pomocy dla rolników, którzy ubiegali się o taką pomoc w roku 2011 i nie otrzymali jej z powodu braku środków.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 września 2014r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasieńcu.

 

Dożynki Powiatu Grójeckiego 2014

2014-09-0807 września w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatowe. Jak co rok gminy powiatu grójeckiego zaprezentowały się przygotowując stoiska z asortymentem będącym ich specjalnością oraz cechą charakterystyczą. Podczas tegorocznego święta przeprowadzone zostały konkursy na Najlepszą Potrawę Regionalną, Najładniejsze Stoisko i Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Gmina Jasieniec została nagrodzona w konkursie na  "Najładniejsze Stoisko" - otrzymaliśmy trzecią nagrodę. Natomiast w konkursie na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy" parafia Przemienienia Pańskiego w Boglewicach zajęła pierwsze miejsce w kategorii "wieniec nowoczesny".
Serdecznie gratulujemy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Jasieńcu oraz mieszkańcom Franciszkowa z parafii Boglewice, bo to Oni reprezentowali gminę Jasieniec. Włożyli wiele pracy i serca w przygotowanie naszego stoiska oraz wieńca i to dzięki  Ich wysiłkowi otrzymaliśmy nagrody.  Gratulujemy!   Galeria zdjęć

 

 

poradnik meldunkowy

***

Wzór wniosku o stypendium.pdf

***

 

2014-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. można składać w siedzibie ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji...

***

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza