Strona główna

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II-gim półroczu 2014

Komunikat PIORIN z 15 lipca 2014r

komunikat o zagrożeniu owocówką śliwkóweczką II-gie pokolenie
Zainteresowanych zapraszam na stronę:
http://piorin.gov.pl/sygn/php/rpowiat.php?kod=WAGR
Uwaga jeżeli przy nazwie szkodnika istnieje napis Komunikat aktywny oznacza to że jest to komunikat obowiązujący.

 

Złodziej zatrzymany.

2014-07-11 W czwartek, dzięki interwencji zaniepokojonych mieszkańców, policja zatrzymała mężczyznę wynoszącego z terenu jasienieckich stawów pęk roślin wodnych. Po przesłuchaniu zatrzymanego udało się ustalić dane osoby, która zleciła dokonanie kradzieży. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające.

Dziękujemy za reakcję mieszkańcom, którzy nie są obojętni na niewłaściwe postępowanie innych osób godzące we wspólne dobro naszej małej ojczyzny.

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jasieńcu

2014-07-04-2Największą inwestycją jaką gmina obecnie realizuje jest modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jasieńcu. Zadanie to jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Modernizacja realizowana jest w cyklu dwuletnim, więc zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2015 r. Śmiało możemy stwierdzić, że obecnie prace zrealizowane są w 20%, tzn. wykonano już stan surowy budynku, w którym większą część stanowić będą  pomieszczenia technologiczne (przewidziano również miejsce na pomieszczenie socjalne), wybudowano reaktor (główny obiekt technologiczny oczyszczalni), trwają prace związane z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową budynku z przepompowniami. Po zakończeniu robót budowlanych nastąpi wyposażenie obiektu w niezbędne urządzenia. Koszt całego zadania zamyka się kwotą  2933 tys. zł z czego 75% kosztów kwalifikowalnych to dofinansowanie ze środków unijnych.

2014-07-04-1

 

Świetlica prawie gotowa

2014-07-03Zakończyły się już  prace budowlane przy przebudowie i zmianie użytkowania piwnic pod biblioteką gminną / podziemia budynku administracyjnego/ na świetlicę wiejską. Obecnie jesteśmy na etapie odbiorów oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zadanie realizowane było w ramach unijnego Programu Odnowy Wsi. Całkowity koszt zadania to kwota. 433 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na tę inwestycję.  W oddanym obiekcie  znajdzie swoją siedzibę gminna siłownia  dostępna  dla  naszych mieszkańców oraz świetlica dla  młodzieży, dzieci i  innych grup poszukujących miejsca  na  spotkania. Zobaczmy jak wygląda dziś, a jak wyglądała jeszcze niedawno.

 

Setne urodziny Pani Lucyny Jaroszkiewicz

2014-06-30-230 czerwca 2014 r. Pani Lucyna Jaroszkiewicz, mieszkanka Gminy Jasieniec, obchodziła w naszym urzędzie setne urodziny. Jubilatce w tym dniu oprócz rodziny towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego: Pan Rafał Rajkowski – Kierownik Delegatury Placówki Zamiejscowej w Radomiu oraz Pan Zbigniew Gurtat - Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich, Pani Melania Furmańczyk - Kierownik Inspektoratu  ZUS w Grójcu,  Wójt Marek Pietrzak, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu oraz pracownicy USC w Jasieńcu. Pani Lucyna Jaroszkiewicz otrzymała również List Gratulacyjny od Premiera RP Donalda Tuska. Dostojna Jubilatka z wielką radością przyjęła kwiaty, gratulacje, życzenia oraz … niespodzianki.

 

Żegnaj szkoło!

2014-06-30-1Wreszcie nadszedł upragniony czas wakacji. Uczniowie otrzymali już świadectwa i mogą planować letnie przygody.Tradycyjnie, Pan Wójt Marek Pietrzak nagrodził tych, którzy  rzetelnie pracowali i osiągnęli wysokie wyniki w nauce ."Nagrodę Wójta" dla najlepszych uczniów klas szóstych i trzecich gimnazjum w tym roku  otrzymali:

W Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej - Oliwia Kuśmierska
W Szkole Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu - Mateusz Kujawski, Anna Selke, Małgorzata Sotek.
W Publicznym Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Jasieńcu - Marta Leśniak.

Gratulujemy.

 

XV Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego

2014-06-30XV Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Grójeckiego już za nami. 29 czerwca 2014 r.  9 orkiestr dętych przybyłych z : Grójca, Warki, Mogielnicy, Błędowa, Olszewa, Lipia, Chynowa, Lewiczyna i Jasieńca zaprezentowało swoje umiejętności przed publicznością nad stawami w Jasieńcu. Malownicza sceneria nadała naszemu  spotkaniu specyficzny klimat a  pogoda pozwoliła na to, że uroczystość przebiegła bez żadnych zakłóceń. Organizatorem tegorocznego Przeglądu był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Grójcu oraz Starosta Grójecki. Gospodarzem imprezy był Wójt Gminy Jasieniec.Uczestniczące w Przeglądzie orkiestry wymaszerowały spod miejscowego Urzędu Gminy  i udały się w kierunku stawów w Jasieńcu, gdzie z niecierpliwością czekali na występy okoliczni mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Repertuar orkiestr był różnorodny i bardzo ciekawy. Usłyszeliśmy melodie tradycyjne jak również nowoczesne. Po występie wszystkich orkiestr Starosta Marian Górski wraz z Wójtem Markiem Pietrzakiem wręczyli kapelmistrzom pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz instrumenty muzyczne zakupione przez Starostę Grójeckiego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
Wręczone zostały również statuetki dla osób szczególnie zaangażowanych w organizację Przeglądu. Otrzymali je harcerze z 44 Drużyny DSH Plankton Hufiec ZHP Grójec oraz strażacy z OSP Jasieniec. Na zakończenie wszystkie orkiestry wykonały wspólnie  dwa utwory. Trzeba przyznać, że brzmienie orkiestry złożonej z ponad 300 muzyków robi wrażenie. Każda z orkiestr prezentujących się na XV Przeglądzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony i udowodnić, że doskonalą swój warsztat muzyczny.  Z całą pewnością cel osiągnęli, ponieważ poziom umiejętności, które już posiadają  jest bardzo wysoki. Galeria zdjęć

 

Przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza

W związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm jakości powietrza Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zarządza alert poziom II. Szczegóły w pliku pdf

 

Wielkie zmiany w małym kinie

Właśnie rozpoczął się remont w Grójeckim Ośrodku Kultury, co mnie osobiście bardzo cieszy. Do Grójca bliżej niż do Janek, ceny przystępniejsze, a i premiery kinowe mają na ogół tylko tygodniowy "poślizg".

2014-06-26Jak pisze Pan Grzegorz Rejer na stronach internetowych Życie Grójca "...rozbudowa i remont Grójeckiego Ośrodka Kultury będzie przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap rozpoczął się 25 czerwca. W zakres modernizacji wejdą prace remontowe sali widowiskowej – wymiana sufitu i foteli wraz z podłożem, roboty konstrukcyjne związane z wzmocnieniem dachu, montaż konstrukcji sufitu podwieszanego. Wykonany zostanie również nowy stropodach nad salą baletową. Przebudowana i powiększona zostanie ilość sanitariatów oraz wymieniona będzie instalacja CO oraz elektryczno-akustyczna. Wykonany będzie montaż wentylacji mechanicznej oraz przebudowa barier architektonicznych – dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Wymianie i odnowie zostaną poddane podłogi, ściany, sufity sali widowiskowej i pomieszczeń przyległych..." Cały artykuł dostępny na stronie zyciegrojca.pl

Co by nie mówił, zapowiada się naprawdę dobre kino także w dosłownym tego słowa znaczeniu.

 

2014-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. można składać w siedzibie ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji...

***

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza