Strona główna

piknik 2014

 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II-gim półroczu 2014

 

Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie dodatkowych środków wsparcia dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem

Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny. Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona deserowe i kiwi.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego.

 

SKS XXII 2014-08-19

Komunikat sadowniczy SKS XXII 2014-08-19:
Zbiory, choroby przechowalnicze, nawożenie dolistne jabłoni. Pobierz pdf

 

Współnoty Gruntowe - szkolenia, doradztwo

wspolnotygruntoweProjekt „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II” stanowi kontynuację ubiegłorocznej edycji projektu będącego pierwszą W Polsce próbą rozwiązania problemu wspólnot gruntowych, problemu dotychczas pomijanego w polityce społeczno-gospodarczej i przez to szerzej nieznanego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności Wspólnot gruntowych z terenu woj. mazowieckiego przez przekazanie wsparcia W postaci BEZPŁATNYCH szkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu prawa wspólnot gruntowych, ich reaktywacji, funkcjonowania oraz ekonomii społecznej. Pomoc w ramach projektu skierowana jest do aktywnych oraz nieaktywnych wspólnot gruntowych.

Więcej informacji w ulotce i na stronie projektu: www.wspolnotygruntowe.pl w zakładce "Materiały"

 

Konkurs fotograficzny

altSzanowni Państwo,
Informujemy  o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.
Celem konkursu jest:
1.Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych.
2.Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi .
3.Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów.
4.Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych .
5.Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze.
6.Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych .
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze.
Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są...” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo ub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Osoba do kontaktu:
Monika Filipowska
kom. 511 068 713
Fundacja Dworek Skórzewki
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo
www.fundacjadworekskorzewski.pl

 

„Ekonomia społeczna na kółkach” - wystawa w Urzędzie Gminy w Jasieńcu

Plakat mini-wystawa UG JasieniecSerdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć mini-wystawy IWES, dokumentującej dobre przykłady ekonomii społecznej.

W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej dojeżdża ona do najmniejszych nawet miejscowości południowego Mazowsza, pokazując, czym może być społeczna przedsiębiorczość i lokalne inicjatywy.Bo ekonomia społeczna to m.in.:
- szansa na własny biznes osób w trudnej sytuacji życiowej, czyli spółdzielnie socjalne
- podpatrywanie tych, którym się udało, czyli wizyty studyjne
- razem na rzecz regionu, czyli partnerstwa lokalne
- bezpłatne szkolenia, doradztwo, usługi, czyli rozwój podmiotów ekonomii społecznej.Właśnie te pozytywne przykłady widoczne są na małym wycinku fotograficznym „Ekonomii społecznej na kółkach”, zawieszonej na kilku sztalugach. Z taką formą promocji organizatorzy starają się docierać do najmniejszych nawet miejscowości i inspirować jej mieszkańców do podejmowania oddolnej aktywności obywatelskiej. Teraz, do 12 sierpnia 2014 r., mini-wystawę można oglądać na korytarzach Urzędu Gminy w Jasieńcu. Serdecznie zapraszamy!Wystawa jest częścią projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego organizatorami są: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz wybrane Gminy i Miasta subregionu radomskiego.

 

Poszukujemy właściciela

2014-08-04Poszukujemy właściciela suczki.
Znaleziona wczoraj w Osinach. Jest w dobrej formie i czeka na swojego pana lub nowego właściciela. Więcej informacji pod nr tel. 0486613570 wew. 113 lub 111 bądź też bezpośrednio pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy.

 

SKS XXI z 31.07.2014

Mszyce, dokarmianie późnych odmian jabłoni, dokarmianie wapniem, podawanie potasu, szara pleśń w uprawach malin. Pobierz.pdf

 

Zmiana zasad na PSZOK

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2014 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu zaprzestaje odbierania odpadów poremontowych, rozbiórkowych i budowlanych.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 5 uchwały nr X/37/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym „odpady poremontowe, rozbiórkowe i budowlane oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Związek, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.”  Pełny tekst w/w uchwały dostępny jest na www.natura.grojec.org.pl

 

Konsultacje Programu współpracy na 2015 rok

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 36.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu  współpracy  Gminy Jasieniec z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, na rok  2015 zostaje uruchomiony proces konsultacji.
Konsultacje są prowadzone w trybie określonym uchwałą nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej…

 

 

poradnik meldunkowy

2014-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. można składać w siedzibie ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji...

***

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza