Strona główna

Przypominamy, że 15 września minął termin płatności drugiej raty podatku od środków transportowych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jasieniec Pani Bożena Szcześ informuje, że ulegają zmianie godziny dyżuru (przyjmowania interesantów).

Pani Przewodnicząca będzie pełnić dyżur w czwartki w godzinach 8.30 - 9.30

 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II-gim półroczu 2014

 

50 lat razem A.D. 2014

Wspaniałą tradycją obchodzoną co roku w gminie Jasieniec jest uroczystość Złotych Godów. W dniu 24 września 2014 r. w Jasieńcu pary małżeńskie, które obchodzą tak wspaniały jubileusz przybyły by odnowić przysięgę małżeńską.
Pięćdziesiąta rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość, w czasie której ożyły wspomnienia sprzed lat. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawianą w intencji Jubilatów. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do Urzędu Gminy w Jasieńcu, gdzie Wójt Pan Marek Pietrzak serdecznie powitał dostojnych jubilatów i dokonał odznaczenia par małżeńskich medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką Pani Hanny Grabowskiej oraz Pana Mateusza Pecelt przedstawili program słowno-muzyczny, którego motywem przewodnim były słowa o miłości.
Tegoroczni Jubilaci :

Więcej…

 

25 września - Sesja Rady Gminy

25 września 2014r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasieńcu odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasieniec.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 25 lipca 2014r.
4.    Funkcjonowanie oświaty w roku szkolnym 2013/2014 – informacje dyrektorów placówek oświatowych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy  Gminy Jasieniec z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami, o  których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003  r. o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, na rok  2015.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Jasieniec nie stanowiących jej własności – kościół w Boglewicach
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec w roku 2014.
8.    Informacja z wykonania budżetu gminy Jasieniec za I półrocze 2014r.
9.    Założenia do projektu budżetu na 2015r. w zakresie zadań inwestycyjnych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i WPF.
11.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 25.07.2014r.
12.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie od 25.07.2014r.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Zamknięcie sesji.

 

Udane występy "młodej" Kraski

foto W sobotę 20 września br. drużyna GKS Kraska Jasieniec rocznik 2006-2008 rozegrała mecze drugiej kolejki turnieju ligi rocznika 2006 organizowanego przez Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Na boisku przy ul. Przytyckiej w Radomiu młodziki pod wodzą trenera Kamila Sarniaka i przy niesłabnącym dopingu rodziców rozegrały cztery spotkania nie ponosząc żadnej porażki i zajęły pierwsze miejsce spośród uczestników tej kolejki. Zdjecia z tego "pogromu" można zobaczyć w fotogalerii.

A oto wyniki naszych "szczypiorków":

II kolejka (20.09.2014 r.):
Kraska Jasieniec - Orzeł II Wierzbica (4:0), Kraska Jasieniec - Orlik II Radom (2:2), Kraska Jasieniec - Orlik Radom (5:2), Kraska Jasieniec - Orzeł Wierzbica (1:0)
I kolejka (13.09.2014 r.):
Kraska Jasieniec - Młodzik  Radom (1:6), Kraska Jasieniec - Radomiak Radom (1:0), Kraska Jasieniec - Broń I Radom (1:1), Kraska Jasieniec - Broń II Radom (3:0)
Od początku rundy jesiennej widać duży postęp w jakości gry naszych najmłodszych piłkarzy zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Cieszy również skuteczność i wola walki, która przekłada się na dobre wyniki w konfrontacji z innymi drużynami. 
 
Życzymy powodzenia i czekamy na kolejne dobre wieści z boisk sportowych.
 

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich - podsumowanie szkolenia

2014-09-18W dniu dzisiejszym (18.09.2014r.) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jasieniec odbyło się szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy z projektowanych zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2015 przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego w Grójcu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na szkoleniu omówiono następujące schematy płatności:
- Jednolitą płatność obszarową;
- Płatność dodatkową (redystrybucyjną);
- Płatność dla młodych rolników;
- Płatności związane z produkcją (m.in. płatności do zwierząt, płatność do owoców miękkich, itp.);
- Płatność dla małych gospodarstw;
- Płatności z tytułu zazielenienia, w tym;
- Dywersyfikacji upraw (obowiązkowo w gospodarstwach pow. 10 ha gruntów ornych);
- Utrzymania trwałych użytków zielonych;
- Utrzymania obszarów proekologicznych (obowiązkowo w gospodarstwach pow. 15 ha gruntów ornych, co najmniej 5% GO).

Więcej…

 

UWAGA Producenci owoców i warzyw! Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.

2014-09-17UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW
termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.
Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.
Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim.
Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.
Powyższa informacja wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2074 z dnia 29.08.2074 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

 

Powiat Grójecki zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”

Powiat Grójecki zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (....) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest posiadanie zameldowania na terenie Powiatu Grójeckiego (z wyłączeniem gmin Pniewy i Warka)  oraz złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.(..) Więcej szczegółów na stronie internetowej Powiatu Grójeckiego

 

Uważaj co pijesz

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

źródło: Główny Inspektor Sanitarny
 

Rolnicy pod Kancelarią Sejmu

2014-09-16Jakiś czas temu na łamach tego serwisu publikowaliśmy na prośbę Związku Sadowników informację na temat pikiety związanej z zaproponowanymi przez KE rozwiązaniami dotyczącymi skutków rosyjskiego embarga. Uczestniczyli w niej także rolnicy z naszego terenu. Protestujący przemaszerowali spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Kancelarię Sejmu gdzie spotkał się z nimi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

 

PILNY KOMUNIKAT ARR

Agencja Rynku Rolnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowały, że Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Informacje wynikające z powiadomień złożonych przez rolników od 18 sierpnia do 3 września br. zostały zaraportowane do Komisji UE i mogą zostać zakwalifikowane do wsparcia, po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków niezbędnych do jego uzyskania. Przyjmowanie i rozpatrywanie pozostałych powiadomień zostało wstrzymane z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych przez UE na rekompensaty.

 

 

poradnik meldunkowy

2014-07-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. można składać w siedzibie ośrodka wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji...

***

 

nr 112

zobacz wideo

 

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca na konto:
Urząd Gminy w Jasieńcu Jednostki Oświatowe

nr 58 9130 0003 2001 0000 0198 0021

lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godz. 8.00 -14.00.

***

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Więcej informacji

***

 


www.dobreserce.com.pl

Wolontariat "Dobre Serce"
w Grójcu

os. Polna 9 lokal 0
dysponuje (nieodpłatnie) sprzętem rehabilitacyjnym dla potrzebujących w postaci: wózków, krzesełek, balkoników, materacy odleżynowych itp.

Tel kontaktowy: 0 691578281

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych KRUS

 

pokza

 

 
Poczta pracownicza