Zapraszamy na Konferencję

  PROGRAM KONFERENCJI

Spotkanie ws. wodociągu

Gmina Jasieniec przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącej magistrali wodociągowej z rur azbestowo-cementowych zasilając...

17 lutego wyłączenia prądu

17.02.2016 w godzinach 07:00-17:00 nastąpi wyłaczenie prądu dla następujących miejscowości:   Boglewice, Osiny, Wola Boglewska (zasilanie: Wola Bogl...

Joomla template by ByJoomla.com