Nie dla 400kV Mieszkańcy Gminy Jasieniec

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r, poz.7...

Zobacz Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce dziewiątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Związku Międzygminnego Natura zostały opublikowane harmonogramy odbioru śmieci na 2017r.

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem "OZ-14 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na tereni...

W związku z organizacją w dniu 20 sierpnia 2017 r. imprezy pn. „Spotkajmy się nad stawami w Jasieńcu - Piknik rodzinny” prosimy o przedstawienie ofert...

Joomla template by ByJoomla.com