Nie dla 400kV Mieszkańcy Gminy Jasieniec

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r, poz.7...

Sieć Aktywnych Seniorów wraz Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. zaprasza do udziału w Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Można zgłaszać instytucje, miejsca s...

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 września 2016 r. Na podstawie § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z d...

Joomla template by ByJoomla.com